Essentie Connecties: Over Al-tijd, ‘Goddelijke’ velden en perfecte geometrie

Share

afbeelding spiritueel‘Goddelijke’ velden en perfecte geometrie

Ook nu weer een heel bijzondere tijd, als Al-tijd.
Ondanks dat wij hier geen televisieaansluiting hebben en zo ook verschoond blijven van het gebrachte nieuws, is het meer dan voelbaar dat er ruimte aan het vormen is voor anders.

Was het eerst nog mogelijk als volk op aarde te blijven dansen alsof ons niets kon gebeuren; nu vindt er dan toch energetisch een verschuiving plaats.

Het waarnemen van de krachtige bewegingen vanuit de diepte van het universeel-mens-zijn verlangt een gezien worden en een soepel meebewegen.
De door mensen opgeworpen psychologische grens tegen eenheid en één-zijn is aan het einde van haar instandhouding.

Niet alleen heeft het nu na zo’n lange ontkenning en onderdrukking zoveel energie gekregen dat het niet anders verkiest dan zich te doen gelden in z’n ware kracht: een ongeziene schoonheid. Maar ook lossen ‘grenzen’ op door het verlangen van steeds meer mensen naar eenheid, vrijheid en Leven.

‘Goddelijke’ velden hebben een heel eigen perfecte geometrie.
Hier zijn vele frequenties in aan te wijzen. Iedere frequentie, ieder veld, heeft een basis resonantie met een daarbij behorende realiteit (ondanks dat er maar één werkelijkheid in Oneness is).

Zo ook heeft onze realiteit een connectie in basis met een frequentieveld van Goddelijke (eenheids)oorsprong.
Maar… zoals door velen op eigen wijze ervaren wordt, is er momenteel sprake van een dissonantie tussen het veld van onze realiteit en het veld van ‘Goddelijke-realiteit’.
Het oorsprongsveld.
We ervaren de dissonantie omdat we de harmonie waarnemen voorbij de dissonantie.
Dit brengt menigeen in een bijzonder onbehaaglijke gevoelstoestand.

Veranderingen

Ons dimensieveld is echter aan het veranderen. Het is aan het harmoniëren en aan het balanceren. Het zoekt een nieuwe wijze van zijn.
Niet zozeer omdat er zoveel meer uiterlijke vrede op aarde aan het ontstaan is, zoveel meer eerlijkheid en eerbied voor en naar het leven, maar omdat er vanuit contrast zoveel meer puur verlangen is naar eenheid, Oneness.

Hoe en waarom en waardoor ‘ons’ veld uit balans is geraakt is nu niet van belang; dat het veld in balans geraakt wel.
Het is het pure verlangen dat er een punt bereikt wordt dat beide velden gaan resoneren.
Eerst geeft dit een nieuw voor velen een onbehagelijk gevoel van onrustige energieën.
Anderen geeft dit een heerlijk gevoel van hoop en verwachting.
En weer andere reizen heen en weer tussen hoop en verwachting, onrust en wanhoop.

Wanneer ons dimensieveld meer en meer in harmonie geraakt mét het basisveld, de oorsprongsfrequentie, dan vinden er prachtige energiedoorstromingen plaats naar deze dimensie. Influxen van prachtig Lichtbewustzijn verhogen ons bewustzijn.

Op persoonlijk niveau kan veel veranderen als meegereisd wordt in deze stroom. Voor velen is dit al in beweging. Een tijd van opnieuw afscheid en openingen. Nieuwe ontmoetingen met jezelf en daarmee nieuwe ontmoetingen met dat wat je in de wereld creëert in contact met een nieuw jij en vanuit dit nieuwe jij met anderen.

‘Goddelijke’ velden hebben een heel eigen geometrie. En ook ieder mens heeft een eigen geometrische structuur.
Wanneer je nu in deze aardse dimensie-frequentie je eigen geometrisch veld harmoniseert, zal de energie die nu naar aarde stroomt óók ten volle in jou indalen.
Nu dan zal er een nieuwe diepere vorm van Zelfrealisatie instromen en uitstromen! Het is inderdaad een bijzonder tijd. Als Al-tijd.

Meer levensstromen?

Met liefde zijn we samen met onze Essentie Connecties behulpzaam je te ondersteunen in de door jouw Ziel gekozen groei- en bloeiprocessen. In losse sessies óf in een Healing flow (plus).


Leef je Essentie frequentie met een open hart en open armen om alles te ontvangen wat ingeboren het jouwe is! Voor jezelf, om te delen én samen te creëren!

 

Volg ons via..
error: Sorry....
Scroll to Top