ESW

ESW: Einde van de benaming Healing(s) en introductie van de bewoording Essentie~Connectie sessies en flow(+)

Share

ESW Healngintroductie van de bewoording Essentie~Connectie sessies

Healing is een alom gebruikt begrip als het gaat om het teweegbrengen van verlangde positieve verandering in mens, dier of natuur.
Het is bekende benaming in de wereld van energiewerk of modaliteiten die erop gericht zijn om mensen te helpen op weg naar beter.

Het Engelse woord healing betekent ‘heling’. Genezen.
En dit klinkt op zich als een positief woord. Het is zeker een woord waardoor je je uitgenodigd zou kunnen voelen je ermee te willen verbinden in sessiewerk.
Want dat is wat we verlangen; heling. Heel-zijn.

Maar ondertussen heeft het woord ook een andere klank in deze wereld van contrast.
Healing wijst eigenlijk naar iets wat geheeld moet worden. Iets wat niet heel is.
Iets is mis waardoor er een interventie gewenst is die ons helpt naar beter of liever nog geheeld zijn.
En, over het algemeen wordt gesteld dat de healer dit voor ons gaat doen.


Wij zijn heel

In essentie zijn wij echter heel. Er is niets mis aan of met ons. Wij zijn heel. Compleet. Volledig. Altijd.
Wij kunnen ons wel om wat voor reden dan ook afkeren van onze levensstroom, waardoor wij een onvoldoende levens-doorstroom creëren.
Vanuit deze ‘mis-uitlijning’ met onze Essentie die puur allesomvattende energie-intelligentie is en bron van onze levensstroom, kunnen we dan allerhande onplezierigheid ervaren.
Dit kan zich uiten op het emotionele, mentale, fysieke en ook spirituele niveau.


Healing als energie-klank

Dus eigenlijk ligt aan de basis van het woord healing de energie-klank dat iets geheeld moet worden.
Als je dit woord verbindt aan sessies stap je eigenlijk in frequentie een samenzijn in, vanuit een mis-uitlijning. Vanuit gebrek en gebroken zijn of in elk geval vanuit een verlangen dat dit nu niet goed genoeg is.

En vanuit dit energie begin kan het zijn dat onbedoeld deze negatieve energetische impressie doorklinkt.
En, dat je daarmee een ongewenste springplank en platvorm creëert vanuit een gemis aan heling, in plaats van een overgave dat dit moment al perfect is en in jou een verlangen geboren is naar beter.

Healing als energie-klank

Kortom; als je je richt op de frequentie ‘gebrek of gebroken zijn’, zal je je heelheid niet ervaren.

Niet dat het er niet is, maar je verbindt je met de energie van gebrek en gebroken zijn en dus zal je levende in een frequentie~universum deze energie ervaren.

Om iets in jou te ‘helen’ zal je je mogen verbinden met geheeld zijn om de energie van heelheid te kunnen leven.

 

Want elk moment is perfect. Het is al goed. Omdat het zich vormde uit al die momenten die vooraf gingen en je bracht waar je nu bent.
Of al die voorafgaande momenten vanuit onze aardse blik nu fijn waren of niet; of we terugkijkende vanuit dit nu hier en daar toch liever iets anders gewenst zouden hebben of niet. Dat maakt niet uit. Je bent waar je bent en dit is de perfecte plek voor een verder.

Niet een terugkijken, niet een krachtig onwrikbare doelen stellen, maar simpelweg vanuit een innerlijk ontspannen-zijn en vertrouwen, je telkens weer opnieuw keren naar een net iets meer welbevinden in het nu-moment.

Het in elk moment met de levensstroom meegaan, leidt altijd naar het leven van dat wat je verlangt hebt en in essentie in frequentie al gecreëerd hebt.

Vanaf welk perron je waar dan ook in de trein stapt en op welke plek je ook verkiest te gaan zitten; je komt altijd waar je wilt zijn. Ieder moment onderweg brengt je dichter bij dat wat je in essentie in frequentie al gecreëerd hebt en klaar staat op je zgn. ‘energetische bank’ om naar je toe te stromen.

Als de trein je levenstroom is, is het leven van je Essentie~frequentie, oftewel je connectie met je Essentie, je kaartje deze reis zo aangenaam mogelijk te reizen. Zo aangenaam dat de bestemming haast onbelangrijk wordt.


Leven in heelheid

Leven in de frequentie van je Essentie is dat wat de perfecte voorwaarden creëert je weg op aarde aangenaam te vinden in leven in vervulling. Dat is het leven van heelheid.
We wensen je het toe voor 2017… en verder… en verder… en verder…

 

Leven in heelheid


Introductie benaming: Essentie~Connectie sessies en flow(+)  

Cliënten en ESW workshopdeelnemers, alsook lezers van de ESW Lichtberichten of mensen die werken met LightTools for Oneness®, zijn in de loop van de jaren bekend geraakt met benamingen die ons vanuit onze Essentie aangereikt zijn als: Essentie, Essentie~frequentie, Essentie~Connectie en Essentie~Connecties.

Nu we het begrip ‘healings’ losgelaten hebben, zullen we voortaan onze sessies ‘Essentie~Connectie sessies’ noemen.
Het is het leven van onze connectie met onze Essentie wat ervoor zorgt dat we dat creëren wat we in essentie in frequentie al gemanifesteerd hebben.
Maar misschien gaan we nu wat te snel.
Want wat zien wij als Essentie?

Je Essentie is dat deel dat jij bent maar niet in je aardse lijf geland is, maar in frequentie is en verblijft.
Als mens zijn wij voor onze Essentie het aardse hart, handen voeten op aarde. Een instrument voor het gronden van oneindige liefde in elke mogelijke vorm.

Op het moment als wij door om ons heen te kijken en te leven in deze wereld van contrast zien wat we niet willen, wordt er een verlangen geboren voor dat wat we wel willen.
Onze Essentie wordt dan in frequentie dat wat we verlangd hebben en onze frequentie in elk nu bepaalt of we dat wat we verlangd hebben ook daadwerkelijk aards begroeten in ons leven.


Samenspel

SamenspelEen ieder heeft zijn Essentie elk moment tot zijn beschikking om in samenspel het leven hier op aarde in een vreugdevolle flow te leven.
Als we ons goed voelen, stromen we mee in de Essentie frequentie flow.
Voelen we ons niet goed, dan zijn we even afgebogen van onze Essentie en is het tijd te centreren in ons zelf. Ons niveau van welbevinden iets te verhogen.

Doe dit door je te herfocussen op al het fijne wat je kunt bedenken of zien.
Staar naar een prachtige bloem, voel de liefde in jou voor je partner, kind of dier of wat dan ook. Stel je een favoriete kleur voor of wentel je in een vreugdevolle herinnering.


Door telkens weer te kiezen te willen leven in je Essentie~frequentie en te doen wat nodig is om je niveau van welbevinden te verhogen, leef je je Essentie~Connectie en creëer je dat wat je verlangd hebt en in essentie al gemanifesteerd hebt.


Essentie~Connectie sessies en flows

In Essentie~Connectie sessies (en flows) houden wij als het ware de energetische deur in frequentie open naar het meer leven van jouw Essentie~Connectie en al het mooie wat hierbij hoort.
Alles wat we in een sessie doen is erop gericht deze connectie tussen Jou en jou meer levend te laten zijn.

Of we nu in de innerlijke sferen reizen en jou op die wijze ontmoeten en met je ‘werken’ tijdens sessies; of dat we in de momenten van ons samenzijn kijken naar je denk-, voel- of voedingspatroon of je energetische routines of andere oefeningen meegeven, alles wat we je in connectie met onze Essentie aanreiken heeft de intentie jouw connectie met je Essentie te verlevendigen zodat jouw niveau van leven met (vreugde)sprongen toeneemt.

En Essentie~Connecties?
Dat is de benaming voor contacten met hen die niet lijfelijk in dit hier en nu op aarde zijn maar vanuit de Sferen het samenzijn in het leven vieren met als doel expansie in vreugdevolle vrijheid en vreugde.
Groei in bewustzijn op lichte wijze, immer verbonden met de weg van meest vreugdevol levensstromen. Lichtvoetig en met een open hart.

We zijn allemaal verbonden met Essentie~Connecties.
In ons team genieten we verbindingen met hen die overgegaan zijn en we lief hadden, maar ook Engelen en andere Lichtvrienden of zelfs hen die in de Sferen zijn en zijn waarmee je dezelfde interesses deelt en met jou graag geboorte geeft aan de dingen die jij het liefste doet.


Wees welkom samen met ons te reizen op jouw pad van creatie en vergezel ons voor een Essentie~Connectie sessie of reis wat langer met ons in een flow(+) .

Dit is de link naar de pagina op de Esprit Soul Works™ site waar je informatie vindt over alle mogelijkheden om samen met ons te verkeren in privé-sessies: https://www.espritsoulworks.com/sessies.html

En… ook ontmoeten we je graag in workshops die elk op eigen wijze je Essentie~Connectie eren: https://www.espritsoulworks.com/workshops.html

 

 

Volg ons via..
error: Sorry....
Scroll to Top